דרום אפריקה - אזהרת נסיעה

דרום אפריקה - אזהרת נסיעה

9/14/2014

 

החל מתאריך 1.6.2015 יחלו לפעול תקנות חדשות בנושא כניסות ויציאות לדרום אפריקה וממנה (אויר, ים ויבשה). התקנות יחולו גם על אזרחים ישראלים, נושאי דרכונים לאומיים ודיפלומטיים.
להלן העיקרים (לפירוט נוסף אנא ראו נוסח התקנות החדשות):

1.    על כל הנוסעים עם ילדיהם הקטינים, נכנסים ויוצאים, להציג בביקורת הדרכונים תעודות לידה מקורית, מתורגמת ומאומתת באפוסטיל של ילדיהם (עד גיל 18) בהם רשומים שמות ההורים הביולוגיים.
 
2.    בעת יציאה של אחד ההורים עם ילדים מתחת לגיל 18 – חלה חובה להציג, בנוסף לתעודת הלידה, אחד מהדברים הבאים:

א.     תצהיר, חתום בפני המשטרה המקומית, של ההורה השני המאשר נסיעת ילדיו.
ב.    צו בית משפט המעניק משמורת מלאה או אפוטרופסות חוקית על הקטין
ג.    במידה וההורה השני של הקטין נפטר- תעודת פטירה של ההורה השני המצוין בתעודת הלידה של הקטין.

3.    בעת כניסה של אחד ההורים עם ילדים מתחת לגיל 18 – חלה חובה להציג מכתב מבן הזוג המאשר הן כניסה לדרום אפריקה והן יציאה ממנה. על המכתב להיות חתום  בפני נוטריון ומאומת בחותמת אפוסטיל.

4.    קטין אשר אחד מהוריו נפטר, הנכנס לדרום אפריקה, חלה עליו חובה להציג בביקורת הדרכונים תעודת פטירה באנגלית עם חותמת אפוסטיל

5.    במקרה של כניסה או יציאה של קטין עם מלווה שאיננו ההורה הביולוגי שלו, יש להציג את המסמכים הבאים:

א.    העתק תעודת לידה של הילד עם אפוסטיל
ב.    תצהיר מההורים או האפוטרופוס החוקי של הקטין, חתום בפני נוטריון, שבו הם מאשרים נסיעת הילד עם המלווה
ג.    צילום דרכוניהם של ההורים הביולוגים או האפוטרופוס החוקי של הקטין.
ד.    פרטי התקשרות עם ההורים או האפוטרופוס החוקי של הקטין.